Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anuntul nr. 39209/27.11.2020, emis de Primaria oras Rovinari, rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de natura contractuala vacanta de inspector de specialitate, grad IA in cadrul Serviciului Protectie Civila, Situatii de Urgenta organizat in data de 24 martie 2021, este urmatorul:

  proces_verbal_selectie_dosare.pdf (217,9 KiB, 5 hits)
Source