Anunț referitor la organizarea dezbaterii publice pentru Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Griviței, nr. 71, carte funciară nr. 43397, număr cadastral 43397, județ TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source