ANUNȚ PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA POPULAȚIEI ASUPRA PROPUNERILOR DOCUMENTAȚIILOR P.U.G. – REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA CICÂRLĂU

            Având în vedere Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cicârlău,  de către S.C. Aedilis Proiect S.R.L.,  vă invităm la sediul Primăriei Cicârlău,  din loc. Cicârlău, str. Unirii, nr. 1,  tel. 0262.481.002 pentru consultarea acestuia.

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte la Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru a transmite observatii și propuneri în perioada 29.03.2021-12.04.2021,   între orele 08.00-12.00.

Source