Primarul comunei Densus  anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z.  si R.L.U.  “Construire pensiune”generat de imobilul-teren- situat in judetul Hunedoara ,extravilanul satului Pestenita ,comuna Densus,identificat prion extras CF nr.62122 Densus,nr.cadastral 62122

Initiatori :Stefoni
Alexandru-Ioan,Stefoni Adinela,Stefoni Mircea Dumitru

Proiectantul PUZ-ului este S.C. ABSOLUT
 DESIGN  S.R.L

Specilist cu drept de semnatura
RUR:arh.Dan Octavian Mihaila

Publicul  este invitat să
consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi
sugestii  asupra acestor documente la sediul Primăriei Densus,  în
perioada 15.09.2020-28.09.2020.

Se organizează dezbatere publică, ca
metodă de consultare,  în data de 30.09.2020, ora 12.00 la sediul Primăriei
Densus.

Răspunsurile la observaţiile
şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi
consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la
sediul acesteia  în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoana responsabila cu informarea
şi consultarea publicului este CRAI ANGELA NICOLETA, tel. 0254775010, e-mail [email protected]

Source