Anunț publicitar ADV1199906/03.03.2021 privind serviciile de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO”

Caiet de sarcini, formulare, contract

Formulare

The post Anunț publicitar privind serviciile de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source