Anunț publicitar ADV1208247/16.04.2021 privind Servicii pentru promovarea proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”, Cod SMIS 129030

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii pentru promovarea proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”, Cod SMIS 129030 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source