Anunț publicitar ADV1208184/15.04.2021 privind Servicii pentru promovarea proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I”, Cod SMIS 123654

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii pentru promovarea proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I”, Cod SMIS 123654 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source