Anunt publicitar nr. ADV1239972 privind Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului pentru obiectivul de investitii “Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara, Cod SMIS 2014+: 124711“

Caiet de sarcini, model de contract și formulare

Formulare

The post Anunt publicitar privind Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului pentru obiectivul de investitii “Construcție și dotare first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source