Anunț publicitar ADV1208710/19.04.2021 privind Servicii de punere în valoare a Patrimoniului Cultural Evreiesc din Timișoara în cadrul proiectului ”Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, DTP2-084-2.2- Rediscover

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii de punere în valoare a Patrimoniului Cultural Evreiesc din Timișoara în cadrul proiectului ”Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, DTP2-084-2.2- Rediscover first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source