Anunț publicitar nr. ADV 1232009/ 10.08.2021 privind Servicii de informare si publicitate din cadrul proiectului: ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, COD SMIS 141119

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii de informare si publicitate din cadrul proiectului: ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, COD SMIS 141119 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source