Anunț publicitar nr. ADV 1233182/ 17.08.2021 privind servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumologie”Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu” Timișoara, cod SMIS 139099

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumologie”Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu” Timișoara, cod SMIS 139099 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source