Anunț publicitar nr. ADV1268955/04.02.2022 privind Servicii de asistență tehnică prin diriginti de santier atestati în domeniul protejării monumentelor istorice în cadrul proiectului “Reabilitare construcții, instalații cladire B2 Colegiul Tehnic E. Ungureanu, cod SMIS 2014+:129105”.

Caiet de sarcini

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier atestați în domeniul protejării monumentelor istorice în cadrul proiectului “Reabilitare construcții, instalații clădire B2 Colegiul Tehnic E. Ungureanu, cod SMIS 2014+:129105” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source