Anunț publicitar ADV1217681/02.06.2021 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție „Amenajare strada Spataru Milescu”

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție „Amenajare strada Spataru Milescu” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source