Anunț publicitar nr. ADV1251822/03.11.2021 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D. Loga, Timișoara”

Caiet de sarcini, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind ”Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D. Loga, Timișoa first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source