Anunț publicitar nr. ADV1199815/02.03.2021 privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara”

Caiet de sarcini, model contract

Formulare

Declarații

The post Anunț publicitar privind diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Realizarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source