Anunț publicitar ADV1231306/ 06.08.2021 privind Asistența tehnică prin diriginți de șantier pentru „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin ” proiect Cod CALL3-28

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind Asistența tehnică prin diriginți de șantier pentru „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin ” proiect Cod CALL3-28 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source