Anunț publicitar nr.ADV1267043/21.01.2022 privind Achiziție directă servicii de informare şi publicitate din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 134130

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar privind Achiziție directă servicii de informare şi publicitate din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’ first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source