Rate this post

Anunț publicitar nr.ADV1412916 din data de 14.03.2024 privind achiziția directă, având ca obiect Lucrări de reparații prin plombare și refacere a îmbrăcăminților suprafețelor de asfalt afectate de avarii/intervenții executate de ACET SA pe străzi modernizate din municipiul Rădăuți,județul Suceava

Source