Anunț publicitar nr. ADV1308879/11.08.2022 – Servicii de organizare cursuri de formare profesională din cadrul proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gheorghe Barițiu”

Caiet de sarcini – formulare – contract

The post ANUNȚ PUBLICITAR NR. ADV1308879/11.08.2022 PENTRU SERVICII DE ORGANIZARE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DIN CADRUL PROIECTULUI „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gheorghe Barițiu” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source