Anunț publicitar nr. ADV1300793/28.06.2022 privind organizare cursuri de formare profesionala proiect „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gheorghe Barițiu”

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar nr. ADV1300793/28.06.2022 privind organizare cursuri de formare profesionala proiect „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gheorghe Barițiu” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source