Anunt publicitar nr.ADV1291438/12.05.2022 -Achiziție directă -Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul: ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+:134130.

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar nr.ADV1291438/12.05.2022 -Achiziție directă -Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul: ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+:134130 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source