Anunț publicitar nr. ADV 1293937/24.05.2022 privind Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitie :”Modernizare strazi zona Alexandru Xenopol –Banul Severinului –Adam Mickiewicz’’

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar nr. ADV 1293937/24.05.2022 privind Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitie :”Modernizare strazi zona Alexandru Xenopol –Banul Severinului –Adam Mickiewicz’’ first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source