Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  „Fluidizare trafic și transport în comun DN1A“ în vederea Fluidizării traficului și transportului în comun DN1A, conform documentației atașate, teren situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, Tarla 29, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 80, 81, 112, 125, Cvartal 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, suprafața totală studiată este de 2.204.030,27 mp și este formată din drumuri publice și drumuri naționale.

Se propune reglementarea funcțională a tramei stradale pe DN1A în vederea fluidizării traficului și a transportului în comun.

Prin documentația PUZ au fost tratate toate elementele caracteristice investiției, dotările și utilitățile necesare funcționării normale în concordanță cu prevederile normative actuale.

De asemeni s-a acordat o atenție deosebită rezolvării fluxurilor de circulație auto și pietonale, respectarea normelor P.S.I. și de protecția mediului.

Documentația servește la reglementarea tramei stradale și stabilirea regulilor de ocupare a terenului, de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.

Documentația poate fi consultată mai jos sau la Serviciul Urbanism – persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Nae Alexandru, până la data de 10.05.2021, dată până la care se pot transmite observațiile și sugestiile cetățenilor comunei Mogoșoaia privind această investiție la Registratura Comunei Mogoșoaia sau la adresa de mail [email protected].

Source