U.A.T. MUNICIPIUL FOCȘANI, titular al proiectului: ,,Înființare centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Focșani” – anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus – menţionat, propus a fi amplasat în mun. Focșani, T 125, P 6580, C.F. 66106, jud. Vrancea.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni – joi între orele 800- 1630 si vineri intre orele 800- 1400, precum si la urmatoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Source