Anunț public privind  luarea deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Tulcea prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea” – Primăria Municipiului Tulcea
Source