Nr.2189/17.08.2021

ANUNT PUBLIC
PRIVIND ELABORAREA PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE: PLAN URBANISTIC DE DETALIU
INITIATOR: COMUNA TOPLITA

CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA
Amplasament: judetul Hunedoara, comuna Toplita, sat Toplita, CF 60496

ELABORATOR: ARH’E TIP STUDIO
Documentatia poate fi consultata pe site-ul Primariei comunei Toplita www. toplita-hunedoara.ro, in perioada 17.08.2021-06.09.2021.
Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul primariei, strada Principala, nr. 36, sat Toplita, comuna Toplita, pana in data de 06.09.2021.

Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis in scris la cererea solicitantilor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:
Muntean Adriana Georgeta, consilier achizitii publice,la adresa strada Principala, nr. 36, telefon 0254 735 314, e-mail: [email protected].

Documentele anunțului
1. Reglementari urbanistice-Layout1 s
2. Reglementari edilitare-Layout1 s
3. PUD Memoriu s
4. Obiective de utilitate publica-Layout1 s
5. Incadrarea in zona-Layout1 s
6. Analiza situatiei existente-Layout1 s

Source