Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea”, propus a se realiza în mun. Tulcea, str.Isaccei, nr.82, jud. Tulcea sau identificat prin extras CF nr.32495, nr.topografic/cadastral 32495 – Primăria Municipiului Tulcea
Source