MUNICIPIUL TIMIŞOARA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea strazilor din piatra cubica din  municipiul Timișoara” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Toplita, str. Dr. Ioan Mureșan, str. Arcidava – conform anexa la HCL 245/199, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – APM Timiş, din  municipiul Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiş, în zilele de luni – joi între orele 8,00 – 16,30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Articolul Anunț public privind decizia etapei de încadrare apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source