Anunț public privind decizia etapei de încadrare Nr.:10490/08.12.2021 si REEC nr. 431/CP13/08.12.2021.

 

APM IALOMIȚA si U.A.T. MUNICIPIUL FETESTI, cu sediul in municipiul Fetesti, str. Calarasi nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, titular al planului „PLANUL DE MOBILITATE  URBANA  DURABILA AL MUNICIPIUL FETESTI  2021-2027”- pe un teren aflat in intravilanul municipiului Fetesti, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare:

·       nu este necesara evaluarea de mediu, urmand ca planul sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomita, din Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, in zilele de luni-joi, orele 8.00-16.30, vineri orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Source