ANUNT PUBLIC

 

Primaria Comunei Rosia cu sediul in Comuna Rosia, sat Rosia, Str. Principala, Nr. 22, Judetul Sibiu, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.  Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ,,Piste de biciclete trotuare si rigole in localitatile Rosia si Daia, judetul Sibiu, propus a se realiza in Comuna Rosia, satele Rosia si Daia. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu in zilele de luni- intre, orele 08:00- 16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu.

 

Source