Anunț public depus de către SC Dot Residence SRL privind elaborarea propunerilor – PUZ – Construire imobile locuire colectivă, împrejmuire teren și racordare la utilități- generat de imobilul amplasat în jud. Dâmbovița, com. Aninoasa, sat Viforâta, str. Solarino- etapa 3.

Source