Anunț public depus de către Goata Cristina Veronica privind etapa elaborării propunerilor – PUZ – Pentru schimbare de funcțiuni din zona CS (Complexe și baze sportive) în zonă de locuințe și pentru parcelare în mai mult de 3 parcele – în vederea construirii de locuințe – în com. Aninoasa, sat Săteni, str. DE 758, NC 71566 – etapa 3

Source