Anunț public depus de către Ilie Nicolae Cristinel privind consultare documentație de urbanism – PUZ – “ Construire hală industrială, împrejmuire teren și racorduri și branșamente la rețelele publice existente în zonă ( energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, canalizare și telefonizare)”, comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia (DN71) – etapa 3

Source