Anunț public depus de către Grigorită Cristian Mihai, Grigoriță Iulia Izabela, Zamfir Gabriela, Ciobanciuc Bogdan Petre privind elaborarea documentației pentru proiectul PUZ- „Elaborare PUZ pentru ridicare temporară interdicție de construire – în vederea construirii de locuințe”, generat de imobilul amplasat în com Aninoasa, sat Viforâta, nr. Cad 71817, 71818, 71819, 71820, 71821, 71822, 71829, 71830, 71831, 71832, 71833, 71834, 71836

Source