Nr. 13957 / 16.06.2021

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Oraşului Sânnicolau Mare aduce la cunoştinţa cetăţenilor interesaţi, că în baza Legii 207/2015, procedează la scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, a următorului bun imobil:
– Teren intravilan, în suprafaţă de 1.439 mp, situat în Oraşul Sânnicolau Mare, str. Nouă, nr. 2, inscris in C.F. nr. 406446, dosar de executare silită nr. 1374/08.12.2014, cu preţul de pornire de 30.440 lei, excl. TVA;

Invităm pe toţi cei care pretind un drept sau au cunostinţă de existenţa unui drept asupra acestui bun imobil, să depună o sesizare la sediul Primăriei Oraş Sânnicolau Mare, până cel târziu la data de 29.06.2021, ora 10 00.

Invităm pe toţi cei interesaţi să cumpere acest bun, să depună oferta la sediul Primăriei Oraş Sânnicolau Mare, care va conţine şi taxa de participare de 10% din preţul de pornire, până la data de 29.06.2021, ora 15 00 .

Menţionăm că eventualii cumpărători trebuie să facă dovada faptului că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat. Vânzarea va avea loc în data de 30.06.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, sala 11.

Publicat astăzi 18.06.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0256370366, int. 35, sau int. 28.

Source