Anunț public depus de SC Grup Nico Trans Construct SRL privind etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare- studiu de oportunitate pentru proiectul– Construire hale, șopron și paltforme depozitare, spălătorie auto, spațiu birouri și desfacere, foișor, cabină poartă, totem și împrejmuire teren, propus a fi amplasate în comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia ( DN71)- etapa 3

Source