Anunț public depus de către SC Eristar Luca SRL și Central Moreni SRL pentru DEER SA Sucursala Târgoviște privind solicitarea emiterii acordului de mediu pentru proiectul ”Realizare rețea elecrică de interes public necesară alimentării cu energie electrică a ansamblului de 13 locuințe individuale” propus a fi amplasat în com. Aninoasa, sat Viforâta, jud. Dâmbovița.

Source