Anunț public de emitere a acordului de mediu

PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului “Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”, propus a fi amplasat în localitatea Timișoara, str. Radu Tudoran, Calea Dorobanților, nr.CF 421577, 428580, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)”, propus a fi amplasat în localitatea Timișoara, str. Radu Tudoran, Calea Dorobanților, nr.CF 421577, 428580, jud. Timiș.

             Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, din Timișoara, B-ul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/-Secțiunea Acorduri de mediu.

             Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.                         

The post Anunț public de emitere a acordului de mediu first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source