ANUNŢ PUBLIC 1

Comuna Toplița, titulară a planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Toplița – U.P. VI Toplița, judeţul Hunedoara”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, din mun. Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi între orele 9 – 16 și vineri între orele 9 – 13.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

ANUNŢ PUBLIC 2

Comuna Toplița, titulară a planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Toplița – U.P. VI Toplița, judeţul Hunedoara”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, din mun. Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi între orele 9 – 16 și vineri între orele 9 – 13.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

ANUNŢ PUBLIC 3

Comuna Toplița, cu sediul în comuna Toplița, sat Toplița, strada Principală, nr. 36, judeţul Hunedoara, titular al planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Toplița – U.P. VI Toplița, judeţul Hunedoara”, aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 şi HG 236/2023, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu.” Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face în scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia anunţului.

Source