În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 78738/16.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri” – Focșani, extravilan, număr cadastral 57274, T. 88, P. 449, pe terenul în suprafață măsurată de 3117 mp;
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 78778/16.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire unitate de cazare P+3E+4R și atragere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale” – Focșani, extravilan+intravilan, numere cadastrale 67790, 67788, 56225 pe terenurile în suprafață măsurată de 13067 mp;
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 84838/17.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare – obținere aviz oportunitate, elaborare și aprobare PUZ” Focșani, extravilan, numere cadastrale 58730, 57908, 57909, T. 22, P. 62/1, 62/2, 62/3 pe terenurile în suprafață de 23000 mp.
Proiectele de act normativ sunt afișate din data de 7 septembrie 2021 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 8.09.2021 – 21.09.2021 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

Source