În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesați următoarele proiecte de act normativ:
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4314/13.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+1E”, municipiul Focșani, extravilan, număr cadastral 59791, T. 92, P. 484/25, 484/22, 484/29, 484/24, pe terenul în suprafață de 507 mp;
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4330/13.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+1E”, municipiul Focșani, zona Vlad Țepeș, extravilan, număr cadastral 60331, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34, pe terenul în suprafață de 555 mp;
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 4792/14.01.2022 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe D+P+5E – obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ” – municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 6, număr cadastral 67793, T. 5, P. 223, pe terenul în suprafață de 6818 mp.
Proiectele de act normativ sunt afișate din data de 10 februarie 2022 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 14.02-28.02.2022 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Source