Primăria orașului Târgu-Neamț aduce la cunoștința cetățenilor că, prin HCL nr.268 din 31.08.2023 a fost aprobată Procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante (impozit/taxa pe clădiri, impozit/taxa pe teren, impozit pe mijloace de transport) datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice.
Termenul limită pentru depunerea cererilor : 29.11.2023.
Condițiile de eligibilitate și de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere sunt disponibile pe site-ul Primăriei orașului Târgu-Neamț, în Monitorul Oficial Local – Hotărârile autorității deliberative
– HCL 268 din 31.08.2023

Source