Primăria municipiului Focșani anunță faptul că în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 189/30.06.2022 a fost aprobat Regulamentul pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând Municipiului Focșani.
Conform acestui regulament au fost modificate criteriile de acces la o locuință din fondul locativ de stat, dar și formularul cu documentele necesare care trebuiesc prezentate de solicitanți împreună cu cererea de atribuire a unei astfel de locuință.
Având în vedere aceste modificări, este necesar actualizarea dosarelor depuse în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat până la data de 29.07.2022
În acest sens, titularii cererilor se pot prezenta la Primăria municipiului Focșani, serviciul Administrarea domeniului public și privat, publicitate, pentru relații suplimentare privind actualizarea dosarelor.
Documentele aduse în completare se vor depune la Centrul de comunicare cu Cetățenii din holul primăriei, până la data de 29.07.2022.

Source