În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112016/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale” – municipiul Focșani, intravilan atras prin PUZ Nord etapa a IIII-a, aprobat prin H.C.L. nr. 12/14.01.2019, număr cadastral 65324, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, pe terenul în suprafață de 5945 mp;
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 112159/12.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective” – municipiul Focșani, str. Slt. Al. Grigore Ionescu, număr cadastral 62265, T. 37, P. 2321, pe terenul în suprafață de 932 mp (din acte), 949 mp (suprafață măsurată);
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr112496/15.11.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică și S.F. în vederea construirii Spitalului Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea” – municipiul Focșani, T. 80, P. 422/2, 424/1, număr cadastral 67775, pe terenul în suprafață de 172829 mp.
Proiectele de act normativ sunt afișate din data de 14 decembrie 2021 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 15.12.2021 – 31.12.2021 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Source