Primăria Oraşului Sânnicolau Mare aduce la cunoştinţa cetăţenilor interesaţi, faptul că, în baza H.C.L. nr. 93 din 26.07.2023, scoate la licitaţie publică, închirierea a două spații în suprafață de 9 mp, spații situate în incinta pieței Agroalimentare, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Sânnicolau Mare. Spațiile sunt în proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniul public și administrarea Consiliului Local.

Licitaţiile vor avea loc în data de 31.08.2023, ora 10,00, respectiv ora 10,30 la sediul Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15. Termenul pana la care se pot depune cereri de participare și termenul până la care se pot obține caietele de sarcini este data de 28.08.2023, ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0256370366, int. 24, sau int. 44.

Source