În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea unei dezbateri publice ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu, în data de 13 decembrie 2021, la ora 10,00 privind proiectul de act normativ proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027.
Proiectul de act normativ este afișat din data de 25 noiembrie 2021 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul  www.focsani.info .

P R I M A R
Cristi Valentin Misăilă

Source