În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, actualizată și H.G. nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată, se afișează azi, 22.02.2023, ora 16:00, la afișarea:

Listele nominale se afișează la sediul primăriei și se publică pe site-ul instituției, www.primariaroman.ro

Source