În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, actualizată și H.G. nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată, se afișează în data de 02.03.2023, lista de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L., destinate închirierii.

Contestațiile se depun până la data de 09.03.2023, ora 16:30, la registratura Primăriei Municipiului Roman, situată în Piața Roman Vodă nr. 1, prin poștă sau mijloace electronice, la adresa de e-mail:

Listele nominale se afișează la sediul primăriei și se publică pe site-ul instituției, www.primariaroman.ro

Source