Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Adjud anunță în mod public faptul că a solicitat administrației publice județene introducerea unei stații suplimentare de călători în localitatea Ciorani, pe traseul 069 și retur.
Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precizează la art. 35, alin. (2), lit. h) faptul că: „Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
h)să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul public de transport local și județean;”
În aceste condiții, având în vedere aspectele de fapt și dispozițiile legale anterior menționate, precum și necesitatea apărării intereselor legitime ale cetățenilor din unitățile administrativ teritoriale deservite de traseul 069 (Autogara Focșani – Tișița – Adjud), Primăria Focșani aduce la cunoștința cetățenilor cu domiciliul sau reședința în municipiu această propunere privind introducerea unei stații suplimentare de călători în localitatea Ciorani, pe traseul 069 (Autogara Focșani-Tișița-Adjud).
În cazul în care sunt focșăneni care doresc să își exprime puncte de vedere sau obiecțiuni cu privire la propunerea mai sus menționată, aceștia trebuie să știe că au termen de 30 de zile în care pot formula opiniile vizavi de înființarea unei noi stații pe traseul județean 069.

Biroul de presă.

Source