Având în vedere adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea nr.1155/27.06.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Focșani la nr.65654/28.06.2023, vă aducem la cunoștință faptul că este interzisă arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale existente pe terenurile arabile, inclusiv pe terenurile lăsate pârloagă, cât și a suprafețelor de pajiști permanente.

În acest sens, legislația în domeniul protecției mediului interzice arderea miriștilor, a sufului, a tufărișurilor sau vegetației ierboase, de către persoanele fizice sau juridice (art.94, alin.1, lit.n) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare), iar în cazul neconformării, vor fi aplicate sancțiuni constând în amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, pentru persoane fizice și între 25.000 lei și 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune, și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Source